Aqua aerobic Hana Dolenská


CVIČENÍ aqua aerobicu - základní kroky

Cviky aqua aerobicu s činkami | Cviky aqua aerobicu s rukavicemi

Chůze - kolena křížem

výchozí pozice: pevně stojíme ve vodě, paže upaženy, ramena tlačíme dolů, stažené břicho, podsazená pánev

provedení cviku: střídavě s výdechem přitahujeme pravé a levé koleno nahoru křížem, tzn. pravé koleno k levému rameni a naopak, stále držíme atletický postoj těla, pravidelně dýchámeChůze - kolena nahoru

výchozí pozice: pevně stojíme ve vodě, paže upaženy, ramena tlačíme dolů, stažené břicho, podsazená pánev

provedení cviků: střídavě s výdechem přitahujeme pravé a levé koleno nahoru, stále držíme atletický postoj těla, pravidelně dýchámeNůžky

výchozí pozice: tělo stojí pevně ve vodě, zatáhneme břicho, ramena tlačíme dolů, ruce jsou v upažení

provedení cviků: s výskokem jednu nohu přednožíme a druhou zanožíme, celými chodidly se dotýkáme dna, obě špičky směřují vpřed, střídáme pravou a levou, pravidelně dýchámeVýskoky s roznožením

výchozí pozice: tělo stojí pevně ve vodě, zatáhneme břicho, ramena tlačíme dolů, ruce jsou v upažení

provedení cviků: s výskokem roznožíme nohy stranou a současně odtáhneme ruce od těla, dopadáme vždy na celá chodidla, tělo stále udržujeme i přes působení tlaku vody v rovném atletickém postoji, s nádechem roznožujeme, s výdechem snožíme nohy k soběVykopávání nohou vpřed

výchozí pozice: tělo stojí pevně ve vodě, zatažené břicho, srovnaná záda, ramena tlačíme dolů

provedení cviku: střídavě předkopáváme pravou a levou nohu před sebe, stále máme nohy natažené, pravidelně dýchámeVykopávání nohou stranou

výchozí pozice:tělo stojí pevně ve vodě, zatažené břicho, srovnaná záda, ramena tlačíme dolů

provedení cviku: střídavě vykováváme pravou a levou nohu stranou, stále máme nohy propnuté, pravidelně dýchámePřitahování kolen k hrudníku u žlábku

výchozí pozice:pevně se uchopíme za žlábek bazénu, záda jsou přitisknuta k stěně bazénu, břicho je zatažené, nohy přednožíme v pravém úhlu

provedení cviku: střídavě natahujeme nohy a přitahujeme kolena co nejvíce k hrudníku, důraz klademe na překonávání odporu vody, pravidelně dýchámeRoznožování nohou u žlábku

výchozí pozice:pevně se uchopíme za žlábek bazénu, záda jsou přitisknuta k stěně bazénu, břicho je zatažené, nohy přednožíme v pravém úhlu

provedení cviku: roznožujeme a snožujeme nohy, stále držíme pravý úhel mezi hrudníkem a nohama, důraz klademe na překonávání odporu vody, pravidelně dýchámeStrečink - protažení horní části těla

výchozí pozice: tělo stojí pevně ve vodě, stáhneme břicho, podsadíme pánev, nudli držíme oběma rukama cca v rozsahu ramen
pomůcky: vodní nudle
provedení cviku: střídavě se ukláníme na pravou a levou stranu, nádech nahoře, výdech v úklonu, stále držíme zpevněné tělo

Aktuality | Kdy a kde cvičíme | Sobotní akce | Akce na víkend | E-shop
Napište nám | Kontakt

design by jfk All rights reserved 2011