Přihláška na víkendy

Aqua Aerobic cvičení

Přihlášky potvrzujeme e-mailem do 2-3 pracovních dnů.
Odesláním přihlášky potvrzujete, že souhlasíte s Podmínkami a současně udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb.v  aktuálním znění, o ochraně osobních údajů, provozovateli těchto kurzů aqua aerobicu k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou na adresu sídla firmy.

Podmínky pro víkendy

Zásady ochrany osobních údajů
V NABÍDCE NOVÝ TERMÍN - PODZIM 2019 :-). Květnový termín je již OBSAZEN.


Převodem

Souhlasím s Podmínkami pro víkendy
Souhlasím se Zásadami ochrany osobních údajů